Helleland

Anette Hetland

Anette Hetland

Anette Hetland Teknikar, gjødslingsplan og jordprøvar 948 29 946 Adresse ›
Anne Karine Hetland

Anne Karine Hetland

Anne Karine Hetland Teknikar, gjødslingsplan og plantevern 908 11 225 Adresse ›
Birgitt A Harstad

Birgitt A Harstad

Birgitt A Harstad Rådgivar, grovfôr, økologisk og kulturlandskap 970 14 117 Adresse ›