Plantevernjournal

Malen for plantevernjournal er oppdatert med nye krav til føring av vassjournal i samband med Mattilsynets opning for reduserte avstandskrav til vatn ved bruk av avdriftsreduserande utstyr.

Ein komplett plantevernjournal skal bestå av tre deler:

  • Sprøytejournal
  • Journal for integrert plantevern
  • Journal for beskyttelse av vassmiljø

Nedanfor finn du forslag til plantevernjournal i Excel og versjonar som er eigna for utskrift i både A4 og A3. Eit fullgodt alternativ som fleire og fleire nyttar seg av er å bruka plantevernmodulen i eit noteringsverktøy på mobil. Eksempel på slike appar er SkifteplanMobil og Agrilogg.

NLR sitt forslag til plantevernjournal

Excel-versjon: https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/plantevernjournal/

Utskrift på A4-ark: Plantevernjournal A4 eller Plantevernjournal A4 (kort versjon)

Utskrift på A3-ark: Plantevernjournal A3

NLR sitt forslag til plantevernjournal for entreprenørar

I mange tilfelle er det entreprenørar som utfører sprøytinga for bonden og dermed også må fylle ut deler av planevernjournalen.

Her er ein mal som er tilpassa entreprenørar, som dei kan senda videre til bonden etter utført sprøyting: Plantevernjournal for entreprenør A4