Våre tenester

03.01.2017 (Oppdatert: 24.04.2018)

NLR Rogaland har ei rekke tilbod og tenester for både medlemmer og ikkje-medlemmer. Nokre tenester, til dømes gjødslingsplanlegging, er det medlemspris på.

 

Prisliste 2018