Våre tenester

03.01.2017 (Oppdatert: 27.06.2017)

NLR Rogaland har ei rekke tilbod og tenester for både medlemmer og ikkje-medlemmer. Nokre tenester, til dømes gjødslingsplanlegging, er det medlemspris på. Prisliste 2017

 

Prisliste 2017