Bygningsrådgiving

01.01.2017 (Oppdatert: 15.10.2020)

Skal du bygge nytt, bygge på eller bygge om?

Vi tilbyr nøytral rådgiving til planlegging og teikning av landbruksbygg i heile Rogaland, hovudsakleg fjos for mjølk, kjøttfe og sau.

 

Vi kan tilby planlegging i tre steg/nivå: Skisse, forprosjekt og detaljprosjekt.

I forkant av kontraktsinngåelse kan vi bistå med en gjennomgang for å forsikre deg om at dine interesser og rettigheter er ivaretatt.

Som byggherre har du mye ansvar i byggeperioden (se byggherreforskriften). Vi kan hjelpe deg med å få oversikten over dette.

Ved behov kan vi også stille som byggeleder. Det er best for alle parter om dette skjer i forkant av byggestart.

NLR Rogaland har kompetanse til å ta på seg rollen som ansvarlig søker. Det er aktuelt for alle som skal bygge et nybygg på over 1000m2, eller et tilbygg til eksisterende bygg som da overskrider 1000m2. 

Norsk Landbruksgiving har 22 bygningsrådgivarar fordelt rundt i landet. Vi jobbar tett sammen for å nytte hverandre sine kompetanseområde og erfaring.

 

SHA-PLAN

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket.

Det er kanskje den viktigste planen i hele byggeprosjektet! Det handlar om å hindre tap av liv og helse i byggeperioden. Byggherren har ansvar for SHA-planen.

Våre HMS-rådgivere kan hjelpe deg med en SHA-plan tilpasset ditt behov. Les mer her.

 

Driftsplan

Vi samarbeider med Klepp Rekneskapslag om utarbeiding av driftsplaner

For meir informasjon kan du ta kontakt med vår bygningsrådgivar

Haugesund

Daniel Andreas Breivik410 45 103Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.