Bygningsrådgiving

01.01.2017 (Oppdatert: 01.04.2019) Joacim Laurendz

Skal du bygge nytt, bygge på eller bygge om?

Vi tilbyr nøytral rådgiving til planlegging og teikning av landbruksbygg i heile Rogaland, hovudsakleg fjos for mjølk, kjøttfe og sau.

 

Vi kan tilby planlegging i tre steg/nivå: Skisse, forprosjekt og detaljprosjekt.

I forkant av kontraktsinngåelse kan vi bistå med en gjennomgang for å forsikre deg om at dine interesser og rettigheter er ivaretatt.

Som byggherre har du mye ansvar i byggeperioden (se byggherreforskriften). Vi kan hjelpe deg med å få oversikten over dette.

Ved behov kan vi også stille som byggeleder. Det er best for alle parter om dette skjer i forkant av byggestart.

 

Norsk Landbruksgiving har 22 bygningsrådgivarar fordelt rundt i landet. Vi jobbar tett saman for å nytte kvarandre sine kompetanseområde og erfaring.

 

SHA-PLAN!

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket.

Det er kanskje den viktigste planen i hele byggeprosjektet! Det handlar om å hindre tap av liv og helse i byggeperioden. Byggherren har ansvar for SHA-planen.

Våre HMS-rådgivere kan hjelpe deg med en SHA-plan tilpasset ditt behov. Les mer her.

 

Driftsplan

Vi samarbeider med Klepp Rekneskapslag om utarbeiding av driftsplaner

For meir informasjon kan du ta kontakt med vår bygningsrådgivar

Særheim

Joacim Laurendz: 908 91 427Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.