Bygningsrådgiving

01.01.2017 (Oppdatert: 14.05.2020)

Skal du bygge nytt, bygge på eller bygge om?

Vi tilbyr nøytral rådgiving til planlegging og teikning av landbruksbygg i heile Rogaland, hovudsakleg fjos for mjølk, kjøttfe og sau.

 

Vi kan tilby planlegging i tre steg/nivå: Skisse, forprosjekt og detaljprosjekt.

I forkant av kontraktsinngåelse kan vi bistå med en gjennomgang for å forsikre deg om at dine interesser og rettigheter er ivaretatt.

Som byggherre har du mye ansvar i byggeperioden (se byggherreforskriften). Vi kan hjelpe deg med å få oversikten over dette.

Ved behov kan vi også stille som byggeleder. Det er best for alle parter om dette skjer i forkant av byggestart.

NLR Rogaland har kompetanse til å ta på seg rollen som ansvarlig søker. Det er aktuelt for alle som skal bygge et nybygg på over 1000m2, eller et tilbygg til eksisterende bygg som da overskrider 1000m2. 

Norsk Landbruksgiving har 22 bygningsrådgivarar fordelt rundt i landet. Vi jobbar tett sammen for å nytte hverandre sine kompetanseområde og erfaring.

 

SHA-PLAN

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket.

Det er kanskje den viktigste planen i hele byggeprosjektet! Det handlar om å hindre tap av liv og helse i byggeperioden. Byggherren har ansvar for SHA-planen.

Våre HMS-rådgivere kan hjelpe deg med en SHA-plan tilpasset ditt behov. Les mer her.

 

Driftsplan

Vi samarbeider med Klepp Rekneskapslag om utarbeiding av driftsplaner

For meir informasjon kan du ta kontakt med vår bygningsrådgivar

Fram til vår nye bygningsrådgivar er på plass, har me rådgjevingsavtale med NLR Nord-Norge og Hallgeir Gravelsæter. 

 

Hallgeir er frå Etne, og godt kjent med landbruket i Rogaland. Oppdrag som NLR Nord Norge kan ta på seg er generell bygningsrådgiving, byggeteikningar, detaljprosjektering og byggesøknader, tilbudsinnhenting og kontrahering.
 
Oppdrag vil bli direkte fakturert mellom kunde/medlem og oppdragsgivar. Timepris er 865 kr/t.
Det er tilbod om besøk på garden, samt telefonrådgiving. Kunden/medlemmen vil alltid få skriftleg tilbod på alle oppdrag.
 
Ekstra reisekostnader for å koma til Rogaland, blir eit direkte forhold mellom NLR Rogaland og NLR Nord Norge. Det vil kunden/medlemmen ikkje bli belasta for.
 
NLR Nord Norge vil prøva å samkøyra besøka, og veit du at du er interessert i besøk kan du ta kontakt med Hallgeir Gravelsæter  hallgeir.gravelsaeter@nlr.no tlf. 971 72 623Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.