Fôring storfe

01.01.2017 (Oppdatert: 15.08.2017)

Ønskjer du ein støttespelar til fôringa i din mjølkeproduksjon?

 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennom ei årrekkje drive med rådgiving innan grovfôrdyrking, og vi har derfor god kunnskap om kva som skal til for å produsere grovfôr av god kvalitet. Vi ønskjer å dra nytte av denne kunnskapen når vi tilbyr rådgivingstilbodet fôringsrådgiving.

 

 Med fôringsrådgiving fra NLR kan du få

  • Ei vurdering av din grovfôrkvalitet ved bruk av «Surfôrtolken»
  • Uttak av fôrprøvar
  • Hjelp til valg av kraftfôrtype og mengde
  • Individuelle kraftfôrlister beregnet i «Tine Optifôr»
  • Besetningsbesøk, holdvurdering
  • Oppfølging av fôringa gjennom heile året
  • Oppfølging på Lely melkerobot
  • En ting mindre å tenke på

 

For meir informasjon kan du ta kontakt med vår fôringsrådgiver

Særheim

Ingrid Møgedal: 97 66 60 05