Fôring storfe

01.01.2017 (Oppdatert: 15.10.2020) Ingrid Helene Møgedal

Ønsker du ein støttespelar til fôringa i din produksjon?

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennom en årrekke drevet med rådgiving innen grovfôrdyrking, og vi har derfor god kunnskap om hva som skal til for å produsere grovfôr av god kvalitet. Med fôringsrådgiving tar vi kunnskapen om grovfôrdyrking og fôrkvalitet med inn på fôrbrettet og bruker den for å få utnytte grovfôret på best mulig måte. 

 

 Med fôringsrådgiving fra NLR kan du få

 • Hjelp til valg av kraftfôrtype og mengde
 • Individuelle kraftfôrlister beregnet i «Tine Optifôr»
 • Besetningsbesøk, holdvurdering
 • Oppfølging av fôringa gjennom heile året
 • Oppfølging på Lely melkerobot
 • Ei vurdering av din grovfôrkvalitet ved bruk av «Surfôrtolken»
 • Uttak av fôrprøvar
 • Hjelp til å tilpasse grovfôrstrategien på garden din til din produksjon (valg av grasarter, slåttetid)
 • En ting mindre å tenke på

 

 

 Rådgiving Ammeku

I ammekuproduksjonen er det ofte mest lønnsomt å basere produksjonen på mest mulig grovfôr, både på beite og i vinterfôringa. Slaktedyra responderer svært godt på grovfôr med høy energikonsentrasjon og kraftfôrbehovet kan være minimalt hvis grovfôrkvaliteten er god nok.

Med rådgiving fra NLR kan du få

 • Hjelp til å bedre fôrproduksjonen på beitene dine
 • Hjelp til å vurdere avlingsmengde og kvalitet på fulldyrka mark
 • Dyrkings og gjødselplan
 • Vurdering av din grovfôrkvalitet
 • Uttak av grovfôrprøver
 • Hjelp til planlegging av innefôringssesongen

 

For meir informasjon kan du ta kontakt med vår fôringsrådgiver

Særheim

Ingrid Møgedal: 97 66 60 05

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.