Formidling av grovfôr

01.01.2017 (Oppdatert: 05.10.2017)

Formidling av grovfôr er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønskjer å selga eller kjøpa. Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at me kan fjerna annonsa frå nettsida.

Sjå gjerne vår artikkel Prissetting på grovfôr i rundballer.

 

Grovfôr for sal

Silorundballar

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 22.08.2017 Jon Roger Molander Sarpsborg 922 56 659

Selger diverse typer ensilasje i
4-kantballer, 1.slått.
Har analyser.
Totalt 60 tonn for salg.

Silofôr

Dato

Navn

Stad

Telefon

Informasjon

 30.08.2017 Rune Haugland Bryne 991 60 631

Plansilo, blanding 1., 2. og 3. slått.

Høy

Halm - Ammoniakkbehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 

 

   

 

Halm - ubehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

     

 

 

 

Ønskjer å kjøpe grovfôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 08.08.2017

Bjørnar Apeland Aksdal, Tysvær 995 55 756 100-150 rundballer eng

 08.08.2017

 Jostein Halvorsen

 Vikebygd, Vindafjord

 996 09 434

 Rundballer eng

 21.08.2017

Jørund Velde Øvre Vats, Vindafjord 902 02 967

 Rundballer eng

06.10.2017 Vidar Undheim Undheim 934 27 715 Rundballer til sau

 

Hvis du har grovfôr for salg eller ønskjer å kjøpe, ta kontakt med

Særheim

Gunnar Vatne: 909 73 052

 

Haugalandet

Harald Hetland: 416 32 774