Formidling av grovfôr

01.01.2017 (Oppdatert: 14.03.2018)

Formidling av grovfôr er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland.

Registrer deg i skjemaet til høgre. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønsker å selja eller kjøpa.

Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at vi kan fjerne annonsa frå nettsida.

 

Sjå gjerne vår artikkel Prissetting på grovfôr i rundballer.

 

Grovfôr for sal

Silorundballar

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

21.12.2017 Anders Sandvik Husøy 414 999 99

Importere rundballar fra Holland. 

50-60% ts. 0,9 FEm/kg ts.

2 kr/kg levert Husøy + ev. frakt videre

01.01.2018 Andreas Gran Ramnes i Vestfold 907 91 481

75 rundballar, litt sein 2.slått.

14.03.2018 Arne Hushagen Tangen i Hedmark 977 63 661

Minst 50 rundballer med 1. og 2.slått

Silofôr

Dato

Navn

Stad

Telefon

Informasjon

 

Høy

Halm - Ammoniakkbehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

Halm - ubehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 22.11.2017 Odd Braut Bryne 916 13 306 30 stk
17.01.2018 Stangeland Mølle Fås berre tilkjørt 51 60 76 92 Havreskall.
Kan fungere
til å dryge grovfôret, men
anbefales helst til gjeldyr og ungdyr.
19.02.2018 Tore Erland Tysvær 404 18 356

15 stk. Har analyse.

Firkantballer på ca. 280 kg, utan plast.

 

Ønskjer å kjøpe grovfôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

08.03.2018

Sophie Christin Eckhoff

Eigersund

450 27 448

Både rundballar, høyballar og ammoniakkbehandla halmballar er interessant. Treng om lag 170 stk.

08.03.2018

Leif Helge Rønneberg

Sandnes

970 71 964

100 rundballar

12.03.2018

Jørn Frantsen

Øvre Vats

417 93 575

Ønskjer å kjøpe grovfôr frå timeleg nærleik.

12.03.2018

Hilde Hommeland

Sandnes

464 50 201

Ønsker 40 rundballar.

Behandla halm er og interessant.

 

Registreringsskjema og kontaktinfo

 

Registreringsskjema for kjøp og sal

 

 

Jæren

Kristian Selstø993 13 773

Haugalandet

Harald Hetland: 416 32 774