Formidling av husdyrgjødsel

01.01.2017 (Oppdatert: 21.12.2017)

NLR Rogaland formidler husdyrgjødsel. Det betyr at du kan ta kontakt med oss hvis du har behov for meir spreieareal til gjødsla di, eller om du har kapasitet til og ønskje om å ta imot meir.

 

Du kan skriva ut registreringsskjema til bruk i formidlinga. Leverandør kan nytta dette skjemaet til å dokumentera den eller dei han leverer hjå, medan mottaker kan nytta dette skjemaet til å dokumentera kva og kor mykje han har motteke frå kven.

 

 

 

For meir informasjon kan du ta kontakt med

Særheim

Kristian Selstø993 13 773