Formidling av mjølkekvote

01.01.2017 (Oppdatert: 27.06.2017)

NLR Rogaland tilbyr formidling av melkekvoter i Rogaland, både kjøp, sal, leige og utleige.

Det er viktig for oss å ikkje vera prisdrivande i marknaden, det er mogleg for alle å koma med bod.

Hvis du allereie har ein leigeavtale som treng fornying, kan vi hjelpa med dette.

 

 

For meir informasjon kan du ta kontakt med vår kvoteformidlar

Særheim

Liv Oddny Slettebø: 911 81 242