Formidling av beiteareal

05.06.2019 (Oppdatert: 28.06.2019)

Denne nettsida har som føremål å kople dei som vil leige med dei som vil leige ut beite, og omvendt. Vi legg ut den infoen vi har fått frå dei som tek kontakt med oss, og som vi ser som relevant. NLR Rogaland driv berre formidling av informasjon. All ansvarsfordeling som gjeld leige og utleige skjer mellom partane.

Formidling av beite er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland. 

Prising av beiteleige

Beite kostar utleigar om lag 1kr/FEm med alt arbeid på beite, det vil si gjødsling, kalking, ugrasbekjemping, gjerding osv.

Sau m/lam: 2 FEm/dag i behov/forbruk = 2kr/dyr/dag

Ammeku m/kalv: 8 FEm/dag i forbruk/behov = 8kr/dyr/dag

Kviger, 0-12mnd: 4-5 FEm/dag i behov/forbruk = 4-5kr/dyr/dag

Kviger, >12mnd: 7-8 FEm/dag i behov/forbruk = 7-8kr/dyr/dag

Leige av heile beiter kan prisast per dekar

Gode beiter: 250-300 kr/daa.

Gir omkring 70% av avlinga fulldyrka jord gjer.

Dårleg til middels beite/utmark: 50-150 kr/daa.

Gir heil ned mot 20-30% av avlinga fulldyrka jord gjer.

 

Beite for utleige

Namn Telefon Stad Dyr Annen info
         

 

Bønder som ønskar å leige beite

Namn Telefon Stad Dyr Annen info
         

Registreringsskjema

Klikk her for å registrereFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.