Formidling av grovfôr

01.01.2017 (Oppdatert: 03.07.2019)

Denne nettsida har som føremål å kople dei som vil kjøpe med dei som vil selje fôr, og omvendt. Vi legg ut den infoen vi har fått frå dei som tek kontakt med oss, og som vi ser som relevant. NLR Rogaland driv ikkje med kjøp eller sal av fôr, vi formidler. All ansvarsfordeling kva angår kjøp og sal, skjer mellom kjøpar og seljar.

Formidling av grovfôr er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland. 

Registrer deg i skjemaet til høgre. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønsker å selja eller kjøpa.

Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at vi kan fjerne annonsa frå nettsida.

 

Sjå gjerne vår artikkel Prissetting på grovfôr i rundballer.

 

Grovfôr for sal

Silo- og høyballar

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

03.09.2018 Anders Sandvik Husøy på Karmøy 414 99 999

Importerte rundballar frå Nederland.

Har fôranalyse på alt.
50-70% tørrstoff, ca. 2 kg/FEm, gj.snittvekt: 650 kg, pris 1450 kr/stk.

Kan og levere maisensilasje til 2,10 kr/kg.

12.11.2018 Tom Lerberg Polen* +48530134600

300 rund-/høyballar.

Med analyse.

10.12.2018 Jeroen Bode Sveio 982 42 641

Importert høyensilasje frå Nederland. 

Med fôranalyse og utskrift frå nederlandsk mattilsyn om fôrprodusenten.

10.04.2019 Nils Terje Aarsland Vigrestad 924 38 344

100 rundballar totalt frå 1., 2., 3. og 4.slåtten 2018.

12.04.2019 Tore Wølstad Stavanger 977 28 900

50 rundballar frå 3.slått 2018

15.04.2019 Brynjar Bjerga Rennesøy 930 19 502

100 rundballar frå 1. og 2.slått 2018

06.05.2019 Magne Jåtten Kleppe 906 70 570

20 rundballar frå 2. og 3. slått 2018

30 m3 med silo frå 2018.

17.06.2019 Richard Kaada Mosterøy 977 72 298

348 rundballar frå 1.slått 2019. Bredplast og 8 lag plast.
GrasAAT Pluss N syre i de.

20.06.2019 Geir Ødegård 908 79 440

1000 rundballer med syre frå 1.slått 2019.

Selger også 500 daa på rot.

25.06.2019 Arnhold Klingsheim Tysvær 52 77 73 38

34 rundballar. Fortørka eit døgn.

Pris etter avtale.

02.07.2019 Sigurd Slettebø Bryne 913 63 601

70 rundballar frå 1.slått 2019. 

Fortørka.

02.07.2019

Arnt Helge Friestad

Varhaug 934 09 520

180 rundballar med høy frå 1.slått 2019.

Prøve teke 02.07, venter på analysesertifikat.

*NLR Rogaland vil vise til Mattilsynets vurdering av risikoen ved å innføre grovfôr frå utlandet. Det er en risiko for dyrehelse og smitte ved innførsel av fôr. Det er den som innfører fôret, sel det vidare eller mater dyra med det som har ansvaret for at det er trygt. 
 

Silofôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 

Kornavrens

Dato  Namn Stad Telefon Informasjon
                    Stangeland Mølle

Fås berre tilkjørt

51 60 76 90

Havreskall.
Kan fungere til å dryge grovfôret, men

anbefales helst til gjeldyr og ungdyr.

Høy og halm

Høy

Dato Namn Stad Telefon Informasjon
09.01.2019 Biogroup ved Jurgis Bingelis Akershus 967 45 992

Høypellets.

500 - 1000 kg sekker.

Har analyse frå Eurofins.

Halm - Ammoniakkbehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

Halm - ubehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 

Ønskjer å kjøpe grovfôr/halm

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

07.03.2019

Torstein Fossan

Forsand

909 86 637

Høy til hest

28.06.2019

Hildegunn Pavlica

Bjerkreim

467 46 165

Nh3-behandlet halm. 

Treng om lag 25 tonn. 

 

Registreringsskjema og kontaktinfo

 

Registreringsskjema for kjøp og sal

 

 

Jæren

Kristian Selstø993 13 773

Haugalandet

Harald Hetland: 416 32 774

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.