Formidling av grovfôr

01.01.2017 (Oppdatert: 20.01.2020)

Denne nettsida har som føremål å kople dei som vil kjøpe med dei som vil selje fôr, og omvendt. Vi legg ut den infoen vi har fått frå dei som tek kontakt med oss, og som vi ser som relevant. NLR Rogaland driv ikkje med kjøp eller sal av fôr, vi formidler. All ansvarsfordeling kva angår kjøp og sal, skjer mellom kjøpar og seljar.

Formidling av grovfôr er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland. 

Registrer deg i skjemaet til høgre. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønsker å selja eller kjøpa.

Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at vi kan fjerne annonsa frå nettsida.

 

Sjå gjerne vår artikkel Prissetting på grovfôr i rundballer.

 

Grovfôr for sal

Silofôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

11.11.2019 Richard Kaada Mosterøy 977 72 298

200 rundballar frå 1.slått 2019.
Bredplast og 8 lag plast.

15.10.2019 Geir Ødegård 908 79 440

800 rundballer med syre frå 1.slått 2019.

Selger også 500 daa på rot.

02.07.2019 Sigurd Slettebø Bryne 913 63 601

70 rundballar frå 1.slått 2019. 

Fortørka.

15.10.2019

Arnt Helge Friestad

Varhaug 934 09 520

180 rundballar med høy frå 1.slått 2019.

14.08.2019

Tore Wølstad

Stavanger 977 28 900

300 rundballar med syre.

Fra 1. og 2.slått 2019.

23.08.2019

Tor-Kristian Serigstad

Bryne 928 12 785

1. og 2.slått 2019. 

Analysebevis kjem.

Pris etter avtale.

29.08.2019

Magne Jåtten

Klepp 906 70 570

450 grasballar frå 2.slått 2019.

600 kg/ball, 30% tørrstoff.

Uten syre.

450 kr/stk.

03.09.2019

Kent Pallesen

Bryne 905 34 538

62 rundballar med 2.slått 2019

01.10.2019

Anita Vigdel

Sola 977 53 615

42 rundballar frå 2.slått

01.10.2019

Tårn Ubøe

Tysvær 901 67 132

70 rundballar frå 2.slått

09.10.2019

Malvin Hebnes

Sola 905 72 590

1., 2. og 3. slått. Med analyse.

11.10.2019

Torgeir Tjelle

Etne 977 54 251

200 rundballar. 8 lag plast. Forsil-syre.

Analyse kan ordnes hvis ønskelig.

14.10.2019

Egil Otto Haakull

Skjold 951 19 840

100 rundballar. Pris etter avtale.

14.10.2019

Svein Inge Hebnes

Sola 918 31 027

500 rundballar. 1., 2. og 3. slått

14.10.2019

Bjarte Svendsen

Vindafjord 930 33 993

400 rundballar. 1. og 2. slått.
8lag plast. Lite ugras.

14.10.2109

Terje Hausken

Karmøy 926 04 405

70 rundballar. 1. og 2. slått

14.10.2019

Lars Ø. Grønstad

Etne 481 12 904

100 rundballar ca.
Analyse kan ordnes.

15.10.2019

Stein Tore Lillemo

Vindafjord 906 50 776

30 rundballar - silo

30 rundballar - høy. 300kg.
12 lag plast.

16.10.2019

Tor Vidar Espevoll

Tysvær 40 64 21 45

30 rundballar

17.10.2019

Tom Skjørestad

Klepp 97 03 22 70

100 rundballar. 1. og 2. slått. Timotei.

18.10.2019

Kamilla Bakkevik

Tysvær 41 03 09 52

200 rundballar. 1.slått.
Fôrprøve: 0,90fem/kgTS

21.10.2019

Arne Leknes

Etne 93 20 03 74

100 rundballar. Med kofasil Ultra.

23.10.2019

Ivar Finnesand

Mosterøy 93 45 94 90

200 rundballar. 10lag plast. Analyse kjem.

23.10.2019

Ragnvald Stople

Vindafjord 93 66 37 86

100 rundballar 1.slått. Med Kofasil
50 rundballar 2.slått. Med Grasaat plus

23.10.2019

Hanne Gro H. Vatne

Sandnes 92 85 37 03

60 rundballar 1.slått
32 rundballar 2.slått
5 rundballar 3.slått

25.10.2019

Steinar Vikse

Sveio 92 24 72 22

120 rundballer. Forholdsvis fuktig 1. og 2.slått. Best egna til ammekyr.

25.10.2019

Skjalg Duesund

Vindafjord 90 74 10 25

50 rundballar. 1. og 2. slått 2019.

01.11.2019

Siri Aadnøy

Suldal 951 47 143

100 rundballar. 2. slått.

12.11.2019

Elling Stangeland, 

Vesttun Samdrift

Sandnes 916 01 788

1000 rundballer. Alle slåtter. Timotei og raigras. Analysebevis. Pris fra 400kr.

02.12.2019

Frode Tesdal

Etne 481 52 523

80 rundballar

18.12.2019

Torunn Blikra

Vindafjord 45 66 18 66

270 rundballar frå 1. og 2. slått. Pris 450 til 500 kr.  

20.01.2020

Torleik Auglend

Kvernaland 47397047

15 rundballer 3.slått, tørre, mykje fôr i ballen

 

*NLR Rogaland vil vise til Mattilsynets vurdering av risikoen ved å innføre grovfôr frå utlandet. Det er en risiko for dyrehelse og smitte ved innførsel av fôr. Det er den som innfører fôret, sel det vidare eller mater dyra med det som har ansvaret for at det er trygt. 
 

Silofôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

17.10.2019

Tom Skjørestad

Klepp

97 03 22 70

ca 150 m3

 

Kornavrens

Dato  Namn Stad Telefon Informasjon
                    Stangeland Mølle

Fås berre tilkjørt

51 60 76 90

Havreskall.
Kan fungere til å dryge grovfôret, men

anbefales helst til gjeldyr og ungdyr.

Høy og halm

Høy

Dato Namn Stad Telefon Informasjon
29.08.2019 Magne Jåtten Klepp 906 70 570

100 rundballer med hestehøy.

400 kg/ball. 

Har analysebevis.

850 kr/stk.

03.09.2019 Kent Pallesen Bryne 905 34 538

120 høyballar frå 1.slått 2019.

Har analysebevis på veg.

01.10.2019 Tårn Ubøe Tysvær 901 67 132

200 baller høyensilasge

21.10.2019 Lodve Haasland Sandnes 40 86 90 75

200 baller høyensilage, Kofasil. 10 lag plast.

14.11.2019

Terje Håheim

Etne 480 51 077

Høy i firkantballer. 1.slått. 3,8kr/kg.

Halm - Ammoniakkbehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

Halm - ubehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

29.08.2019

Robert Finstad

Østfold

994 01 515

200 rundballer med hvetehalm.

Uten plast, men kan legges i pølse og ammoniakkbehandles om ønskelig.

Ballene er 130 cm i diameter, og 120 cm brede. 

Ta kontakt for mer info.

18.10.2019

Tom Skjørestad

Klepp

97 03 22 70

34 baller â ca 250kg. 10 lag plast. Bygghalm

 

Ønskjer å kjøpe grovfôr/halm/høy

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

28.06.2019

Hildegunn Pavlica

Bjerkreim

467 46 165

Nh3-behandlet halm. 

Treng om lag 25 tonn. 

25.10.2019

Steinar Vikse

Sveio

92 24 72 22

80 rundballar av silo, høy eller høyensilage. Helst med analyse.

 

Registreringsskjema og kontaktinfo

 

Registreringsskjema for kjøp og sal

 

 

Jæren og Dalane

 

Haugalandet

Harald Hetland: 416 32 774

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.