Formidling av grovfôr

01.01.2017 (Oppdatert: 08.02.2021)

Denne nettsida har som føremål å kople dei som vil kjøpe med dei som vil selje fôr, og omvendt. Vi legg ut den infoen vi har fått frå dei som tek kontakt med oss, og som vi ser som relevant. NLR Rogaland driv ikkje med kjøp eller sal av fôr, vi formidler. All ansvarsfordeling kva angår kjøp og sal, skjer mellom kjøpar og seljar.

Formidling av grovfôr er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland. 

Registrer deg i skjemaet til høgre. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønsker å selja eller kjøpa.

Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at vi kan fjerne annonsa frå nettsida.

 

Sjå gjerne vår artikkel Prissetting på grovfôr i rundballer.

 

Grovfôr for sal

Rundballar

Dato oppdatert

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

08.02.2021 Tore Wølstad Hafrsfjord 977 28 900 Rundballer produsert til melkeproduksjon i  2020 for salg 300stk. 1 slått, 200 stk.2 slått og ca 30stk 3 slått
25.01.2021 Helge Milje Hetland/ Tysvær 93026326 20 rundballer av 1 slått
19.01.2021 Andres Sørbø Bru / Stavanger 91157235 ca 140 rundballer m analysebevis. 70 baller 1 slått 350 kr pr stk. 70 baller 2 slått 400 kr. pr. stk. ikke høymol. tilgang fra veg
12.01.2021 Torbjørn Haavardsholm Bryne 47502418 120 rundballer med analysebevis. Tørre og fine uten høymol og annet ugras.
08.01.2021 Anne B Kyllingstad Klepp 41 45 81 12 50 rundballer av 1 og 2 slått. 8 lag plast og fôranalyse. Ugrasfritt 
07.01.2021 Frode Tesdal Fossavegen 347- Etne 48 15 25 23 60 rundballer fra 2019 med 10 lag plast 1 slått kr250 pr. stk. mva.  frie
05.01.2021 Jostein Killingland Sandnes 97971397 1000  tørre timotei rundballer 1 og 2 slått
17.12.2020 Birger Sørhus Vats 90917812 180 Rundballer 1 og 2 slått. pris etter avtale
08.12.2020 Lars Bjarne Dale Skudesneshavn/Karmøy 95252217 30 Rundballer Fint fôr fra førsteslått 2020 uten ugras. Fritt for ugras
 01.12.2020  Ivar Stangeland  Sandnes /Klepp  41253656  1000 rundballer tilsatt syre. mest timotei,noe raigras. Med analysebevis. Ts 20 -31 % selges for 2,50 Pr Fem 380 - 580, - stk
 18.11.2020  Kaada Gard  Mosterøy  97772298  Ensilert raigras/engfrøblanding i rundballer. 1,2 og3  slått med bredplast og 8 lag plast. Tilsatt Grasaat pluss N syre. Forprøver av 1 slåtten. kan plukkes opp med lastebil. 
20.10.2020 Roy Helge Osnes Torvastad/Karmøy 93449485

1 og 2 slått tidlig slått og god kvalitet kr425 pr stk ca 350 stk

Fjorårs baller 300 stk kr300 pr stk.

06.10.2020 Elling Stangeland Sandnes/Klepp 91601788

400 rundballer m fôranalyse

fra 2019 kr 300,-

30.09.2020 Kristian Nese Klepp 90524425 150 tørre siloballer. kan leveres med lastebil
 29.09.2020 Joar Haugland Vats 907 95 240 Rundballar med ensileringsmiddel, årets og fjorårets. Grei lessing. Pris etter avtale. 

14.09.2020

Terje Hausken

Torvastad/ Karmøy

926 01 405

40 Rundballer

25.08.2020

Anders Hebnes

Sola

91831027/95481095

400 Rundballer

18.08.2020

Håkon Kyllingstad

Sandnes

911 59 838

15 rundballar

28.07.2020

Torun Sørskog

Sirevåg

415 16 760

60 rundballar, 1. slått 2020

23.07.2020

Livard Hjelmtveit

Etne

906 98 156

200 rundballar (2019) med AAT+ syretilsetjing. Må lastast og hentast av kjøpar. 

23.07.2020

Sven Asheim

Sandnes

938 65 698

200 rundballar, 1. og 2. slått  2019.

300 kr/stk. 

23.06.2020

Hanne Gro Høie Vatne

Soma

928 53 703

32 rundballar 2. slått 2019

Må lastes og hentes av kjøper, lett tilgjengelig vei

23.06.2020

Åsgeir Aasland

Varhaug

916 92 692

500 rundballar. Med analysebevis. 

16.06.2020

Aina H. Jårvik

Sandnes

938 31 153

40 rundballar frå 2019, 900 kg og 400 kr per stk

FEm: 0,86. TS: 20%. Foranalyse medfølger

16.06.2020

Torleik Auglend

Kvernaland

473 97 047

200 rundballar,                                Spire 10 slått 8.juni 2020, ugrasfritt, 400 kr per balle

12.05.2020

Svein Ståle Kolstø

Karmøy

992 27 388

150 rundballar

05.05.2020

Alfred Trovåg

Vikebygd

975 82 733

13 rundballar, varierande kvalitet

29.04.2020

Stein Øyvind Aase

Skjold

952 09 248

150 rundballar. Fôranalyse, Grasaat pluss. Pris etter avtale. 

22.04.2020

Jan Eskeland

Stavanger

920 30 214

100 rundballar 3. slått med syre

15.04.2020

Leif Gausland

Nærbø

908 53 329

250 rundballar, 1. og 2. slått

20.04.2020 Tormod Lauvvik Sola 976 20 543

55 rundballar a 700kg, 8 lag plast,

m/ensileringsmiddel. 250 kr/ball

 

*NLR Rogaland vil vise til Mattilsynets vurdering av risikoen ved å innføre grovfôr frå utlandet. Det er en risiko for dyrehelse og smitte ved innførsel av fôr. Det er den som innfører fôret, sel det vidare eller mater dyra med det som har ansvaret for at det er trygt. 
 

Silofôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

 23.06.2020

Åsgeir Aasland Varhaug

 916 92 692

500 m3. Med analysebevis. 

 

Kornavrens

Dato  Namn Stad Telefon Informasjon
                    Stangeland Mølle

Fås berre tilkjørt

51 60 76 90

Havreskall.
Kan fungere til å dryge grovfôret, men

anbefales helst til gjeldyr og ungdyr.

Høy og halm

Høy

Dato Namn Stad Telefon Informasjon
25.11.2020 Einar Tjessheim Sandnes 480 24 177

68 Baller høy ca 400 kg, 1 slått

01.09.2020 Bjørn Øvstebø Sola 928 57 291

180 baller m tørr bygg halm pakka i plast pressa 20 aug.

23.06.2020 Hanne Gro Høie Vatne Soma, Sandnes 928 53 703

67 ballar høyensilasje av 1.slått 2019

50-55 ballar høy av 1. slått 2020

Må lastes og hentes av kjøper, lett tilgjengelig vei

22.04.2020 Jan Eskeland Stavanger 920 30 214

30 høyballar av 2. slått

30.09.2020 Magne Jåtten Klepp 906 70 570

50 rundballer med hestehøy.

400 kg/ball. 

Har analysebevis.

850 kr/stk.

Halm - Ammoniakkbehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

         

Halm - ubehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

25.05.2020

Kristen Birkemo

Sola

913 59 131

40 rundballar tørr halm.

Pakka i plast. Kan ammoniakkbehandlast. 

 

Ønskjer å kjøpe grovfôr/halm/høy

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

         

 

Registreringsskjema og kontaktinfo

 

Registreringsskjema for kjøp og sal

 

 

Jæren og Dalane

Tore Sæland:  996 07 565

 

Haugalandet

Harald Hetland: 416 32 774

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.