Formidling av grovfôr

01.01.2017 (Oppdatert: 26.03.2020)

Denne nettsida har som føremål å kople dei som vil kjøpe med dei som vil selje fôr, og omvendt. Vi legg ut den infoen vi har fått frå dei som tek kontakt med oss, og som vi ser som relevant. NLR Rogaland driv ikkje med kjøp eller sal av fôr, vi formidler. All ansvarsfordeling kva angår kjøp og sal, skjer mellom kjøpar og seljar.

Formidling av grovfôr er eit gratis tilbod til medlemmer i NLR Rogaland. 

Registrer deg i skjemaet til høgre. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønsker å selja eller kjøpa.

Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at vi kan fjerne annonsa frå nettsida.

 

Sjå gjerne vår artikkel Prissetting på grovfôr i rundballer.

 

Grovfôr for sal

Rundballar

Dato oppdatert

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

26.03.2020

Anne Kari Skogerbø

Årdal

97705280

100 rundballar, hovudsakleg 1.slått

12.03.2020 Lars Landa Vindafjord 90105919

30 rundballar, 1. og 2. slått

25.02.2020 Arvid Bore Klepp 90693722

500 rundballar med analyse. Frå 1. 2. og 3. slått

12.02.2020 Tormod Lauvvik Sola 97620543

60 rundballar a 700kg, 8 lag plast,

m/ensileringsmiddel. 400 kr/ball

12.02.2020 Aud B. Solli Lund 97686023

10 rundballar

11.11.2019 Richard Kaada Mosterøy 977 72 298

200 rundballar frå 1.slått 2019.
Bredplast og 8 lag plast.

05.02.2020 Geir Ødegård 908 79 440

800 rundballer med syre frå 1.slått 2019.

12.02.2020 Sigurd Slettebø Bryne 913 63 601

70 rundballar frå 1.slått 2019. 

Fortørka.

05.02.2020

Tore Wølstad

Stavanger 977 28 900

300 rundballar med syre.

Fra 1. og 2.slått 2019.

05.02.2020

Tor-Kristian Serigstad

Bryne 928 12 785

200 rundballar, først og fremst 2.slått 2019. 

Tilsatt fôrsil+

Analysebevis kjem.

29.08.2019

Magne Jåtten

Klepp 906 70 570

450 grasballar frå 2.slått 2019.

600 kg/ball, 30% tørrstoff.

Uten syre.

450 kr/stk.

12.02.2020

Anita Vigdel

Sola 977 53 615

42 rundballar frå 2.slått

14.10.2019

Egil Otto Haakull

Skjold 951 19 840

100 rundballar. Pris etter avtale.

12.02.2020

Svein Inge Hebnes

Sola 918 31 027

500 rundballar. 1., 2. og 3. slått

14.10.2019

Lars Ø. Grønstad

Etne 481 12 904

100 rundballar ca.
Analyse kan ordnes.

15.10.2019

Stein Tore Lillemo

Vindafjord 906 50 776

30 rundballar - silo

30 rundballar - høy. 300kg.
12 lag plast.

05.02.2020

Kamilla Bakkevig

Tysvær 41 03 09 52

120 rundballar. 1.slått.
Fôrprøve: 0,90fem/kgTS

21.10.2019

Arne Leknes

Etne 93 20 03 74

100 rundballar. Med kofasil Ultra.

12.02.2020

Ivar Finnesand

Mosterøy 93 45 94 90

200 rundballar. 10lag. Silall. Analyser m/høgt tørrstoff. 

23.10.2019

Ragnvald Stople

Vindafjord 93 66 37 86

100 rundballar 1.slått. Med Kofasil
50 rundballar 2.slått. Med Grasaat plus

05.02.2020

Hanne Gro H. Vatne

Sandnes 92 85 37 03

60 rundballar 1.slått
32 rundballar 2.slått
5 rundballar 3.slått

25.10.2019

Steinar Vikse

Sveio 92 24 72 22

120 rundballer. Forholdsvis fuktig 1. og 2.slått. Best egna til ammekyr.

25.10.2019

Skjalg Duesund

Vindafjord 90 74 10 25

50 rundballar. 1. og 2. slått 2019.

01.11.2019

Siri Aadnøy

Suldal 951 47 143

100 rundballar. 2. slått.

12.11.2019

Elling Stangeland, 

Vesttun Samdrift

Sandnes 916 01 788

1000 rundballer. Alle slåtter. Timotei og raigras. Analysebevis. Pris fra 400kr.

02.12.2019

Frode Tesdal

Etne 481 52 523

80 rundballar

18.12.2019

Torunn Blikra

Vindafjord 45 66 18 66

270 rundballar frå 1. og 2. slått. Pris 450 til 500 kr.  

20.01.2020

Torleik Auglend

Kvernaland 47397047

15 rundballer 3.slått, tørre, mykje fôr i ballen

05.02.2020

Gøril Valheim

Hjelmeland 47679265

Rundballar frå 2. slått 2019, med syre.

 

*NLR Rogaland vil vise til Mattilsynets vurdering av risikoen ved å innføre grovfôr frå utlandet. Det er en risiko for dyrehelse og smitte ved innførsel av fôr. Det er den som innfører fôret, sel det vidare eller mater dyra med det som har ansvaret for at det er trygt. 
 

Silofôr

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

26.03.2020

Torleik Auglend

Kvernaland

47397047

40 tonn 1. slått, leveres tilkjørt med henger

 

Kornavrens

Dato  Namn Stad Telefon Informasjon
                    Stangeland Mølle

Fås berre tilkjørt

51 60 76 90

Havreskall.
Kan fungere til å dryge grovfôret, men

anbefales helst til gjeldyr og ungdyr.

Høy og halm

Høy

Dato Namn Stad Telefon Informasjon
29.08.2019 Magne Jåtten Klepp 906 70 570

100 rundballer med hestehøy.

400 kg/ball. 

Har analysebevis.

850 kr/stk.

05.02.2020 Kent Pallesen Bryne 905 34 538

100 rundballar høy frå 1.slått 2019.

Analyse: H3. 350 kg/ball. 

21.10.2019 Lodve Haaland Sandnes 40 86 90 75

200 baller høyensilage, Kofasil. 10 lag plast.

14.11.2019

Terje Håheim

Etne 480 51 077

Høy i firkantballer. 1.slått. 3,8kr/kg.

Halm - Ammoniakkbehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

26.02.2020 Thrane Holmebakken Voll 930 94 943

 90 rundballar NH3-behandla halm,

280 kg/stk

Halm - ubehandlet

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

29.08.2019

Robert Finstad

Østfold

994 01 515

200 rundballer med hvetehalm.

Uten plast, men kan legges i pølse og ammoniakkbehandles om ønskelig.

Ballene er 130 cm i diameter, og 120 cm brede. 

Ta kontakt for mer info.

 

Ønskjer å kjøpe grovfôr/halm/høy

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

28.06.2019

Hildegunn Pavlica

Bjerkreim

467 46 165

Nh3-behandlet halm. 

Treng om lag 25 tonn. 

25.10.2019

Steinar Vikse

Sveio

92 24 72 22

80 rundballar av silo, høy eller høyensilage. Helst med analyse.

 

Registreringsskjema og kontaktinfo

 

Registreringsskjema for kjøp og sal

 

 

Jæren og Dalane

 

Haugalandet

Harald Hetland: 416 32 774

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.