Formidling av husdyrgjødsel

01.01.2017 (Oppdatert: 19.01.2021)

NLR Rogaland formidler husdyrgjødsel. Det betyr at du kan ta kontakt med oss hvis du har behov for meir spreieareal til gjødsla di, eller om du har kapasitet til og ønskje om å ta imot meir.

 

Det er inga garanti for at du med dette får køyrt husdyrgjødsel til eller frå, men ved å registrera deg hjå NLR Rogaland, får vi ei oversikt over dei med behov for det eine eller andre, og kan såleis sette dykk i kontakt med kvarandre der det er aktuelt.

 

Fyll ut registreringsskjema som du finn til høgre. Vi tek kontakt om vi har aktuelle kandidatar til mottak eller køyring av husdyrgjødsel.

 

Du kan og skriva ut forslag til kvittering til bruk i formidlinga. Leverandør kan nytta dette skjemaet til å dokumentera den eller dei han leverer hjå, medan mottaker kan nytta dette skjemaet til å dokumentera kva og kor mykje han har motteke frå kven.

 

 

 

Registreringsskjema og kontaktinfo

 

Registreringsskjema husdyrgjødsel og spreieareal

 

Særheim

Tore Sæland996 07 565

 

Ølen

Harald Hetland: 416 32 774Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.