Frå bonde til bonde

22.01.2018 (Oppdatert: 22.01.2018)

Her set vi inn alle småannonser der medlemene våre kan lysa ut varer og tenester.

Kva Pris Kontakt  
 Lam av villsau for sal.

Etter avtale  Geir Handeland, Etne
 Mobil: 474 68 074
 
Grøftespyling: Ein enkel måte å få oversikt og reparera drensrøyra! Maskinringen sine prisar. Herlof Sigurd Lærdal, Sandeid. Mobil: 915 49 131