Grovfôr

03.01.2017 (Oppdatert: 05.09.2019)

Som medlem med grovfôr får du tilsendt  "Fagnytt Grovfôr" 

 

Medlemmer får tilbud om å delta på kurs, fagmøte, markvandringar og erfaringsgrupper som blir arrangert i regi av NLR Rogaland til redusert pris.

  

Om du ønskjer det, kan du få besøk av ein av våre rådgivarar. På desse besøka kan ein ta opp utfordringar ein står ovanfor på den enkelte gard:

  • Fôranalysevurdering – uttak avfôrprøvar – følgd opp av analyse
  • Berekning av samla fôrmengde
  • Jordprøvar
  • Gjødslingsplanlegging / Dyrkingsplan
  • Plantevernplan - innkjøpsliste
  • Ensilering – metodar, val av ensileringsmiddel
  • Skjøtselplanar
  • Miljøplan, trinn 1(obligatorisk, del av KSL): kart, gjødslingsplan, plantevernjournal, oversikt over freda kulturminne, oversikt overbiologisk mangfald
  • Miljøplan, trinn 2 (frivillig,men krav om til SMIL-midlar og RMP): kulturlandskapstiltak
  • Faglege rapportar / vurderingar/ undersøker saker

 

 

Forsidebilde: Ane Harestad, NLR Rogaland

For meir informasjon kan du ta kontakt med ein av våre grovfôrrådgivarar:

Haugesund
Annlaug Fludal: 948 45 427

Håkon Pedersen: 948 76 870

 

Helleland
Birgit Harstad: 970 14 117

 

Særheim
Ane Harestad: 941 64 528

Ole Arnfinn Røysland970 00 922

Randi Hodnefjell: 926 42 868

 

Ølen
Harald Hetland: 416 32 774

Lars Kjetil Flesland: 947 81 807

Magnus Haugland: 926 11 455

Bård Oliver Gjellestad481 93 395

Bjørg Karin Dysjaland: 938 40 839Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.