Gjødslingsplan

01.01.2017 (Oppdatert: 21.12.2017)

Alle bruk som søker produksjonstillegg, må ha gjødslingsplan.

Dei fleste har krav om årleg gjødslingsplan, mens ein del med einsidig drift og lite husdyr har frå landbrukskontoret fått godkjent 5-årig plan. Det er landbrukskontoret som avgjer om du kan ha 5-årig plan, ta kontakt med dei viss du for eksempel har redusert drifta og ynskjer denne moglegheita.

 

For at me skal kunne hjelpe deg med din gjødselplan, er det fint om du fyller ut Skifteplanskjema 2017. Send utfylt skifteplanskjema til oss med mest mogleg opplysningar om skifte, gjødsel, dyr og vekstar.
Det gir oss god oversikt over din gard og legg grunnlaget for ein god dyrkings- og gjødslingsplan.

Du kan skrive ut, scanne og sende som vedlegg til rogaland@nlr.no. Du kan også lagre skjemaet på din maskin, fylle ut og sende som vedlegg.

Send dette til vår adresse:
NLR Rogaland
Postvegen 211
4353 Klepp stasjon

 

Haugesund:
Annlaug Fludal: 948 45 427
Håkon Pedersen: 948 76 870

Helleland:
Anette Hetland: 948 29 946
Anne Karine Hetland: 908 11 225

Særheim:
Elin Sikveland: 468 36 675
Kristian Selstø: 993 13 773
Ann Kristin Ueland: 957 39 989


Ølen:
Harald Hetland: 416 32 774
Lars Kjetil Flesland: 947 81 807
Magnus Haugland: 926 11 455