Gjødslingsplan

01.01.2017 (Oppdatert: 29.01.2018)

Alle bruk som søker produksjonstillegg, må ha gjødslingsplan.

Dei fleste har krav om årleg gjødslingsplan, mens ein del med einsidig drift og lite husdyr har frå landbrukskontoret fått godkjent 5-årig plan. Det er landbrukskontoret som avgjer om du kan ha 5-årig plan, ta kontakt med dei viss du for eksempel har redusert drifta og ynskjer denne moglegheita.

 

For at me skal kunne hjelpe deg med din gjødselplan, er det fint om du fyller ut Skifteplanskjema. Send utfylt skifteplanskjema til oss med mest mogleg opplysningar om skifte, gjødsel, dyr og vekstar.
Det gir oss god oversikt over din gard og legg grunnlaget for ein god dyrkings- og gjødslingsplan.

 

Du kan skriva ut, notere, skanne og sende som vedlegg til rogaland@nlr.no. Du kan også lagre skjemaet på din maskin, fylle ut og sende som vedlegg.

 

Eventuelt kan du senda det per post til:
NLR Rogaland
Postvegen 211
4353 Klepp stasjon

 

Haugesund:
Annlaug Fludal: 948 45 427 / annlaug.fludal@nlr.no
Håkon Pedersen: 948 76 870 / hakon.pedersen@nlr.no

 

Helleland:
Anette Hetland: 948 29 946 / anette.hetland@nlr.no
Anne Karine Hetland: 908 11 225 / anne.karine.hetland@nlr.no

 

Særheim:
Elin Sikveland: 468 36 675 / elin.sikveland@nlr.no
Kristian Selstø: 993 13 773 / kristian.selsto@nlr.no
Ann Kristin Ueland: 957 39 989 / ann.kristin.ueland@nlr.no


Ølen:
Harald Hetland: 416 32 774 / harald.hetland@nlr.no
Lars Kjetil Flesland: 947 81 807 / lars.kjetil.flesland@nlr.no
Magnus Haugland: 926 11 455 /magnus.haugland@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.