Gjødslingsplan

01.01.2017 (Oppdatert: 26.09.2019)

Alle bruk som søker produksjonstillegg, må ha gjødslingsplan. Vi vil minne om at du må oppdatere gjødslingsplanen din kvart år, framfor kvar gjødslingssesong. Dette er beskrive i "Forskrift om gjødslingsplanlegging" frå 1999. Handheving av dette kravet ser ut til å ha blitt strengare frå myndighetene siste åra. Denne oppdateringa kan du gjere sjølv, eller få oss til å gjere det. 

 

Ny gjødslingsplan frå NLR kvart år?

Mange av våre medlemmer har bestilt årleg oppdatering av gjødslingsplanen frå oss. Blant dei der vi ikkje ventar på nye jordprøveresultat, kan vi alt nå oppdatere planen for 2019. Mest effektivt for oss, og billegast for dykk, er om du fyller ut Skifteplanskjema. Send utfylt skifteplanskjema til oss med mest mogleg opplysningar om skifte, gjødsel, dyr og vekstar.
Det gir oss god oversikt over din gard og legg grunnlaget for ein god dyrkings- og gjødslingsplan.

Har du ny leigejord, nydyrka areal eller har mista areal, er dette viktige opplysningar. Endring i produksjon er og relevant informasjon, då dette kan påvirke gjødslinga di.

 

Du kan skriva ut, notere, skanne og sende som vedlegg til rogaland@nlr.no. Du kan også lagre skjemaet på din maskin, fylle ut og sende som vedlegg.

 

Eventuelt kan du senda det per post til:
NLR Rogaland
Postvegen 211
4353 Klepp stasjon

 

Det er viktig for oss å påpeike at gjødslingsplanen er eit særs viktig instrument i arbeidet med styring av garden!

 

Haugesund:
Annlaug Fludal: 948 45 427 / annlaug.fludal@nlr.no
Håkon Pedersen: 948 76 870 / hakon.pedersen@nlr.no

 

Helleland:
Anette Hetland: 948 29 946 / anette.hetland@nlr.no
Anne Karine Hetland: 908 11 225 / anne.karine.hetland@nlr.no

 

Særheim:
Elin Sikveland: 468 36 675 / elin.sikveland@nlr.no
Ann Kristin Ueland: 957 39 989 / ann.kristin.ueland@nlr.no


Ølen:
Harald Hetland: 416 32 774 / harald.hetland@nlr.no
Lars Kjetil Flesland: 947 81 807 / lars.kjetil.flesland@nlr.no
Magnus Haugland: 926 11 455 / magnus.haugland@nlr.no 
Bjørg Karin Dysjaland: 938 40 839 / bjorg.dysjaland@nlr.no

 

Sauda og Suldal:

Bård Oliver Gjellsestad: 481 93 395 / bard.gjellestad@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.