Økologisk rådgiving

01.01.2017 (Oppdatert: 06.11.2020)

Foto: Annlaug Fludal

 

Tilbod om økologisk veiledning

Ingen av tilboda om økologisk veiledning krev medlemsskap i Norsk Landbruksrådgiving.

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

 

NLR Økologisk førsteråd

Eit tilbod som vurderer økologisk drift på ditt bruk. Det er ope for alle interesserte, gjeld for alle produksjonar, er uforpliktande og gratis. I utgangspunktet gjeld det bruk som det blir søkt om produksjonstilskot for og som ikkje er innmeld i Debio.

Rådgivar frå NLR kjem på gardsbesøk for å diskutera konsekvensane av ei eventuell omlegging til økologisk drift. I etterkant blir det laga ei skriftleg tilbakemelding.

 

NLR Økologisk rådgivingsavtale

Rådgivingsavtale er eit godt tilbod på inntil 10 timar til gardbrukarar som driv økologisk og som har utfordringar i gardsdrifta som dei ønskjer hjelp med.

Gjennom ein avtale kan ein arbeida med jordprøvar/gjødslingsplan, bygningsteknikk, husdyrhald, fôrprøvar/fôrplan eller andre spørsmål. Målet er at gardbrukar skal finna gode løysningar for å lukkast med si bedrift. Eigendel kr 250,- pr time.

 

NLR Økologisk Grupperåd

Gruppebasert rådgiving er eit tilbod om å delta i felles økologisk produksjonsretta fagsamlingar saman med rådgivar og andre produsentar.

Tilbodet er ope for alle interesserte, og set ikkje krav til deltakar om økologisk drift på garden.

 

NLR Økologisk økoplan

For produsentar som skal melde seg inn i Debio. Vi gir hjelp til utarbeiding av plan for økologisk drift og dokumentasjon etter Økologiregelverket. Eigendel kr 250,- pr time.

 

NLR Økologisk informasjonsmøte

Dette er eit tilbod om foredrag med tema økologisk landbruk på fagmøte arrangerte av faglag, landbruksskular og andre.

 

Meir informasjon om økologisk drift

Sjå nlr.no.  

 

For meir informasjon

Kontaktperson økologisk: 

 

Ane Harestad 

 - tlf. 94164528

 - ane.harestad@nlr.no 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.