Veksthus

01.01.2017 (Oppdatert: 27.06.2017)

Tett, individuell rådgiving i tomat og agurk.

Me har to rådgivarar med brei erfaring, som har oppfølging hos produsentane.
Det kan vera besøk i gartneria, men også pr. telefon og e-post.

 

Gartnerivandringar

Me arrangerer fire gartnerivandringar, to om våren og to om hausten. Her tar me opp ulike faglege tema. I tillegg til at det vert ein arena for erfaringsutveksling og sosialt fellesskap. Desse arrangerer me i samarbeid med NLR Viken og Jæren Gartnerlag.

 

Informasjon på e-post

I samarbeid med NLR Viken er det råd å abonnera på medlemsskriv på e-post.
Sjølv sender me ut "Fagnytt Veksthus" med ulik informasjon.

 

 

 

For meir informasjon kan du ta kontakt med

Særheim

Helga Hellesø: 932 67 203