Vi bistår deg både med prosjektering av landbruksbygget og gjennomføring av byggeprosessen, når du skal ha ny driftsbygning, redskapshus eller lignende.

Har du behov for en ny driftsbygning, et lagerbygg for grønnsaker, eller står du foran et annet større byggeprosjekt? Da er du i så fall ikke alene hvis du synes det er vanskelig å vite hvor du skal begynne, og at søknader som må fylles ut korrekt, budsjettering, valg av entreprenør og gjennomføring av selve byggeprosjektet er mye å forholde seg til.

NLR har sterk spesialisert fagkompetanse på alle delprosessene i forløpet; både før under og etter byggingen.

Vi kan stå for alt fra å lage forprosjekt-tegninger, byggesøknader og prosjektering, til å lage komplette anbudsutlysninger og bistå i valg av entreprenør. Vi følger opp de ulike aktørene gjennom hele prosessen, i form av for eksempel kontroll av faktura og garantier, og oppfølging av miljøforskrifter.

Som nøytral part med høy integritet, er vi med deg hele veien, og vi tar gjerne de ubehagelige telefonene dersom det oppstår situasjoner underveis i prosjektet.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Kontaktperson

Jan Arve Langørgen - 402 20 218 - jan.arve.langorgen@nlr.no