Me kan mellom anna hjelpa deg med:

  • Fôrplan / råd om fôring
  • Gjennomgong av drifta - kva kan bli betre?
  • Uttak av livlam
  • Valg av vêr (avlsplanlegging)
  • Ny bonde - kva er viktig å fokusera på?
  • Generell rådgiving - ein diskusjonspartnar i drifta


Bestill rådgiving

Ta kontakt

Malfrid Grodem Njaerheim

Målfrid Grødem Njærheim

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim