Bli med på eit samla klimaløft i landbruket. Saman finn vi dei rett klimatiltaka på din gard. Gode klimatiltak bidreg også til betre produksjon og lønsemd. Det er bra for drifta og bra for miljøet! Resultatet av NLR Klima Førsteråd er ein tiltaksplan for din produksjon.

Hugs at du kan søkje om Regionalt miljøtilskott i jordbruket for eit NLR Klima Førsteråd.

Kontakt meg for meir informasjon om klimarådgiving

Våre rådgivere

Ane Harestad 2019 08

Ane Harestad

Rådgivar
NLR Rogaland
Særheim
Bard Oliver Gjellestad

Bård Oliver Gjellestad

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Sand / Ølen
Bjoerg Karin Dysjaland

Bjørg Karin Dysjaland

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Ølen
Odd Ingebret Paulsen 2019 10 08 Foto Ane Harestad 2

Odd Ingebret Paulsen

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Særheim
Ole Arnfinn Roysland 2017 Foto Ane Harestad 3 Kappa

Ole Arnfinn Røysland

Rådgiver - Grovfôr, Beite, Drenering
NLR Rogaland
Særheim
Randi hodnefjell

Randi Hodnefjell

Rådgjevar jordbruk
NLR Rogaland
Særheim