Tar du ut gårdens potensiale? Kan du øke avlingsnivået ditt?

Med skreddersydd rådgiving og oppdatert, lokal kornkunnskap får du dagsaktuell informasjon som kan utvikle og heve produksjonen din.

Vi hjelper deg ta de riktige valgene i vekstsesongen gjennom individuell rådgiving og samlinger med sesongaktuelle problemstillinger.

Kontakt vår rådgivar

Arne Vagle Foto Annlaug Fludal

Arne Vagle

Fagleder korn og potet
NLR Rogaland
Særheim