Enten presisjonslandbruk er nytt for deg, eller du er godt i gang, kan du får rådgiving frå NLR tilpassa dine behov og ambisjonar. Presisjonslandbruk er på full fart inn – og det med god grunn. Gjort på rett måte får du nytta innsatsfaktorane betre, du får auka avling med betre kvalitet og redusert klimaavtrykk – og du får betre arbeidsmiljø.
Vi har kunnskap og verktøy for å hjelpe deg med å kome i gang, og kan gi tekniske og agronomiske råd for å spisse drifta med variabel tildeling.

Bli kontakta for rådgjeving

Våre rådgivere

Atle Lende

Atle Lende

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim