IMG 3866 a
⋅ Bær

Planting av hageblåbær

Kvar skal feltet stå? Jord og jordstruktur? Sur jord? Grunngjødsling? Innblanding av sagflis i jorda? Jorddekke? Planting.
NLR Rogaland
IMG 0622
⋅ Bær

Hageblåbær

Kor i Noreg kan vi dyrke hageblåbær? Kva krav til jord og klima set hageblåbæra for å trivast?
NLR Rogaland
Rognebaermoll aroma
⋅ Frukt

Rognebærmøll

Rognebærmøll er ein frykta skadegjerar i eple. Normalt går møllen på rogn, men enkelte år blir angrepa og skaden i eple store.
NLR Viken
Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac
⋅ Bær

Espalierdyrking av rips og stikkelsbær

Espalier- eller hekkformede busker og trær er mer åpne og får mindre problemer med soppsykdommer enn vanlige busker. Denne dyrkningsteknikken gir bedre lystilgang, gir jevnere modning av bærene og påvirker kvaliteten ved at blant annet sukkerinnholdet øker. Det oppnås også større avlinger av bedre kvalitet.
NLR Viken
Larve av eplevikler
⋅ Frukt

Forvirra insekt i eplefelt

Feromonforvirring er å henge ut plaststrips med lukt av hoer av en insektsart. Insekta finn ikkje make og vil dermed ikke få avkom som gjer skade i eplene.
NLR Viken
Klipp heilt ned solbaer Foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Bær

Klipping av bærbuskar

Vi visa prinsippa bak klipping av solbær, rips og hageblåbær, buskar som vert klipt på same tid og etter nokolunde same norm.
NLR Rogaland
Opal Jostein A 14 05 002
⋅ Bær

Tynning i plomme

For å sleppa for mykje manuelt tynningsarbeid i plomme kan ein nytta kjemisk tynning under blomstring. Det er mykje som skal stemma for å få eit godt resultat, men her er nokre tips til bruk av ATS i plomme.
NLR Vest SA
Solvglans i jubileum 2019 09 24 11 32 44
⋅ Frukt

God trehelse i plomme

Plommedyrkinga er aukande på Østlandet og det blir planta meir rundt Oslofjorden. Sølvglans og bladflekkar kan være viktige årsaker til låg avling i mange felt. Det er påvist plommepung på Austlandet for første gong i 2019.
NLR Viken
Epler foss aug 001
⋅ Frukt

Avlingsvariasjon plommer

Det er gjort registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken i 2019. Hensikten er å finne forklaring på hvorfor det er stor avlingsvariasjon mellom dyrkere med relativt like forutsetninger.
NLR Viken
1 2 3 4 5