NLR Rogaland kan mellom anna tilby hjelp til å:

-Optimalisera din grovfôrproduksjon.
-Ta dei rette vala ved dyrking av korn, potet, grønsaker, tomat, agurk og hageblåbær.
-Uttak av jordprøvar og laga gjødselplan.
- Laga plan for drenering og nydyrking.
- Utarbeida skjøtselplan
- Rådgiving og hjelp i byggeprosess
- Halda orden i HMS-systemet og KSL: tilgang til bedriftshelseteneste
- Formidling av husdyrgjødsel

Som medlem får du tilsendt nyhetsbrev med sesongbaserte råd og tips, og på nettsida vår får du tilgang til alle våre fagartiklar. Du blir invitert til fagmøter, gardsbesøk, markdagar og andre samlingar.

Les meir om oss her!

Kontigent og prisar.

Kontakt ein rådgivar.

- Kompetanse for framtida -

Leaf

Driv meir lønnsamt

Kurs, råd og veiledning for mer effektiv produksjon med lavere kostnad
Farm

Driv trygt og sikkert

Lær å sikre gårdens viktigste ressurser og vær trygg i valgene du tar

Driv meir berekraftig

Overhold myndighetskrav og ta del i landbrukets klimainnsats