Meld deg inn, bli kjent med dine lokale NLR-rådgivarar og la oss hjelpa deg å driva meir lønnsamt, trygt og bærekraftig.

Få nyheitsbrev med sesongbaserte råd og tips og tilgang til alle våre fagartiklar. Bli invitert til fagmøter, gårdsbesøk, feltforsøk, markdager, og samlinger. Delta på våre arenaer for kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling - og hyggeleg sosialt samvær.

Hva er fordelene?

Leaf

Driv meir lønnsamt

Kurs, råd og veiledning for mer effektiv produksjon med lavere kostnad
Farm

Driv trygt og sikkert

Lær å sikre gårdens viktigste ressurser og vær trygg i valgene du tar

Driv meir berekraftig

Overhold myndighetskrav og ta del i landbrukets klimainnsats