Dødsulykker

Landbruket er en av næringene i Norge med flest dødsulykker i forhold til antall sysselsatte. Traktorulykker utgjør omtrent halvparten av alle dødsulykkene i landbruket, ifølge Arbeidstilsynet. En typisk ulykke skjer ved at føreren blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde brukt setebelte.

Ingen å miste

Etter at påbudet kom, har mange vært kritisk til dette påbudet. Kritiske røster til hvorfor vi skal ha belte når vi kjører traktor har vært mange, spesielt på sosiale media. «Alt for tungvint.» «Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre.» «Bare i veien, og tidheft», har vært noen av kommentarene.

Det kan ikke være noen tvil om at SETEBELTE REDDER LIV. Den tryggeste plassen i traktoren er i setet og for å bli der ved en velt eller en bråstopp så er setebeltet helt avgjørende.

G - krefter

For å illustrere dette kan vi ta utgangpunkt at du veier 100 kg og kjører i 40 km/t. Ved en kollisjon så vil kollisjonsenergien være 650 kg. Dersom farten dobles, 4- dobles kollisjonsenergien. Ingen vil være i stand til å holde imot et slikt trykk. Det samme gjelder hvis du har et barn i traktoren. Hvis barnet veier 30 kg og farten er 30 km/t så vil kollisjonsenergien bli 106 kg. En slik energi kan medføre alvorlige skader ved et sammenstøt eller velt.

Ønsker du å teste, så kan du prøve denne testen: Stå på en stol, slipp deg mot bakken og ta deg for. Det tilsvarer å kollidere i ca. 12 – 15 km/t uten belte!

VI HAR INGEN Å MISTE!!!

> Ann Kristin Mortensen er ikke i tvil om at setebeltet ville ha reddet livet til mannen Wiggo,som omkom i en traktorvelt i denne avkjørselen i Målselv. Foto: Trond Høines/Spoon, (Arbeidstilsynet)

Regelverk

Fra og med 1.juli 2020 ble det innført generelt påbud om å bruke setebelte i traktor.

Når skal belte brukes?

I forskrift om utførelse av arbeid §19-4 står det:

«Traktor skal være utstyrt med setebelte og typegodkjent førervern som beskytter føreren ved velt og steiling. Setebelte skal brukes under kjøring. Påbudet om bruk av setebelte gjelder likevel ikke under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, når bruken av setebeltet i seg selv medfører en økt risiko for skade, eller når det ellers er åpenbart unødvendig.»

Unntak

Det er unntak fra kravet i tilfeller hvor bruk av belte vanskeliggjør arbeidet, f.eks. når fører hyppig må gå ut og inn av traktoren. Tilsvarende er det ikke et krav, dersom bruk av belte vil føre til økt risiko for skade, f.eks. ved kjøring på islagt vann.

> Setebelte. Foto: Sørlie, BG

Når skal setebelte være montert?

Krav om montering og bruk av setebelte vil gjelde uavhengig av når traktoren ble produsert. Det avgjørende er om traktoren blir brukt i virksomhetsøyemed.

Krav gjelder også for bønder som ikke har ansatte.

De fleste traktorer som brukes i dag er produsert med festeanordning for setebelte. Eldre traktorer som ikke er produsert med setebelte og som brukes i virksomheten, må få dette ettermontert som følge av det nye kravet som trådte i kraft 1.juli 2020.

Arbeidsmiljøloven gjelder for virksomheter med ansatte. Men kravet om bruk av setebelte står i «Forskrift om utførelse av arbeid § 19-4», og deler av denne forskriften gjelder også for familiebruk og virksomheter i landbruket som ikke har ansatte. Derfor gjelder kravet om å bruke setebelte også for selvstendig næringsdrivende i landbruket.