Les om betingelsene fra

Felleskjøpet Agri

Fiskå Mølle

Strand Unikorn

Den største endringen dette året ser ut til å være skjerpet krav til hektolitervekt i Klasse 1 (Mirakel) der laveste hektolitervekt for mathvete er hevet fra 75 til 77 kg og for høsthvete (klasse 4 og 5) der laveste hektolitervekt for mat er hevet fra 76 til 77 kg.