IMG 0308
⋅ Variabel tildeling

Styr gjødseltildelinga

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse.
NLR Innlandet
Striper med gylle
⋅ Fôrkvalitet og fôring

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Under kan du lese om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.
NLR Vest SA
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
Kjorespor
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Vi hjelper deg å legge kjørespor

Hva er det beste kjøremønsteret? Og hvis du går for faste kjørespor, hvor bør de ligge? Kombinasjonen av din egen kunnskap, våre råd og et kraftig dataprogram kan gi nyttige resultater.
NLR Øst
NLR
AK slamaskin med strengelegger foto JKH
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Slåmaskiner med eller uten stengelbehandler

Resultatene i 2020 bekrefter det vi har funnet i flere års prøvetakinger, analyser og økonomiberegninger. Bredspredermaskin med stengelbehandler som kan bredspre godt, gir dyrere slåing, men fortørker best og kommer best ut totaløkonomisk. Bredspredermaskin uten stengelbehandler var bedre økonomisk enn maskiner med stengelbehandler som strengelegger graset eller som bredsprer «dårlig.»
NLR Agder
AG gronnsaker gulrot nematode rotsar syk skadedyr 4
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Lavere fart, 4km/t, gir noe bedre dekning, og for god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar.
NLR Agder
LF potet sproyting uv lys dekking kvalitet
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Lavavdriftsdyser til ugras og soppsprøyting i potet

Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT ved 1,5 bar trykk gir kraftig reduksjon i avdrift i vind, er godkjent til 90 % avstandsreduksjon mot vann samtidig som de gir godt sprøyteresultat både mot smått, nyspirt ugras og med jordvirkende ugrasmidler. De ovenfor nevnte dyser pluss dysa Teejet AITTJ60 gir ok tørråtesprøyting og 50 % avstandsreduksjon ved anbefalt tørråtesprøyting 3 bar trykk ved 5 km pr time.
NLR Agder
20210601 202136
⋅ Ugras

Ikkje vent med å sprøyta gjenlegget

Kampen mot ugras i enga startar i gjenlegget. Dette er mest effektivt då ugrasplantene ennå er små og lettast å bekjempa.
NLR Rogaland
MG 0799 2
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Innstilling av sentrifugalspreder

Sentrifugalsprederen er et viktig redskap i arbeidet med tildeling av mineralgjødsel.
NLR Nord Norge
Jordlosning Foto Till Sehusen
⋅ Jordstruktur

Kan mekanisk jordløsning løse opp pakkeskader under plogsjiktet?

Stadig større maskiner i landbruket og kjøring under lite optimale forhold fører til økende grad av jordpakking under ploglaget. I denne artikkelen presenteres hvordan pakking om våren har påvirket jordstrukturen og i hvilken grad mekanisk jordløsning om høsten hat påvirket pakkeskadene.
Fagforum Korn
1 2 3 4