Praktisk

Vi kjører komprimert kurs over ei helg:

Torsdag 15. april, kl. 16-22

Fredag 16. april, kl. 13-22

Lørdag 17. april, kl. 9-18

Søndag 18. april, kl. 9-18

NB. Dersom korona-retningslinjene ikke gjør det mulig å møte fysisk, vil deler av kurset bli holdt som nett-møte (Teams).

Maskinførerkurs i for masseforflyttingsmaskiner over 20,4 hk

Kurset dekker teoridelen ved bruk av masseforflyttings maskiner som gravemaskin, minilaster, hjullaster og dumper. Opplæringen dekker krav til maskiner over 20,4 hk. Praksiskravet på 40 timer pr. kjøretøy kommer i tillegg til kurset og skal dokumenteres før maskinførerbeviset blir utdelt. Kurset tilrettelegges for alle. Traktorgraver med hurtigkobling (trepuntmontert) er fritatt dette kravet.

For mer info se kto.no eller ta kontakt med instruktør Terje Homme tlf: 909 39 162

Faglig ansvarlig for kursene er Kristiansand Truckopplæring ANS

Kto logo