Velkommen til første Torsdagstimen i 2022.

En time med faglig oppdatering, hvor vi går igjennom følgende:

  • Riktig N-mengde i ulike kornarter
  • Konsekvenser i dekningsbidraget
  • Vurderinger av gjødselpriser fram mot kommende sesong
  • N-gjødsel - prisutvikling

Bli med i møtet