Autorisasjonskurs gnagermidler

19.11.2018 (Oppdatert: 17.09.2019)

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.


Kurs i gnagerbekjempelse
Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Regelverk
Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften.

Tilsyn og kontroll
Kommunene (miljørettet helsevern) har allerede ansvaret for å føre tilsyn med bruk av gnagermidler i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriseres for å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med at bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmidler, fôrvarer og dyrehelse/dyrevern føre tilsyn med at gnagermidlene ikke plasseres slik at de utgjør en fare for mat og dyr.

Pris

  Dag Kveld
Medlem 1 500kr 1 800kr
Ikke-medlem 2 500kr 3 000kr

Inkl. servering og bok.

Kursansvarlig

Arnfinn Særheim: 975 28 555

KURSOVERSIKT OG PÅMELDING

 >KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ KURS<

 

Helleland
17.10 Landbrukssenteret
Kl. 9.00 - 15.00

 

Særheim
15.10 Genoloftet
Kl. 9.00 - 15.00

 

Strand
1.10 Vaulali
Kl. 9.00 - 15.00

 

Ølen
26.11 Ølen Kulturhus, Sjøperlo
Kl. 9.00 - 15.00

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.