Finn kurs i kalenderen

Informasjon om kurset

HMS i landbruket er kurs i HMS for leder og andre i landbruksnæringen. Kurset er en kombinasjon av undervisning med kursholder og e-læring med avsluttende ettertest. Kurset blir holdt av HMS-rådgiver fra Norsk landbruksrådgivning. Gjennomført kurs oppfyller kravet § 3-5 i Arbeidsmiljøloven for HMS-opplæring som også er henvist til i KSL.

HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlige konsekvenser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensing.

Varighet

Kurset er beregnet til 10 timer. Del 1 er tre timer undervisning, enten ved fysisk oppmøte eller teams, del 2 er e-læring. Fullført kurs gir kompetansebevis. Gjennom e-læringen får du også et verktøy for å lage din egen beredskapsplakat tilpasset din gård.

Pris

Pris for NLR medlemmer med HMS-avtale kr. 2000 + mva

Deltager nr. to og flere fra samme virksomhet kr. 1400 + mva

Andre kr. 3200 + mva

Fornying av lisens av e-læringsdel: kr 300

Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som:

 • Motivasjon
 • Lovverk
 • Vernerunde
 • Traktor og maskin
 • Brann og elektrisk
 • Risikovurderinger
 • Husdyr
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsgiveransvar
 • Helse og velferd
 • Beredskap
 • Andre næringer tilknyttet gården

Kontakt

Lurer du på noe om kurset eller ikke finner nye oppsatte kurs, ta kontakt med våre HMS-rådgivere:

Arnfinn Særheim: 97528555

Sunniva Veen: 47758409

Anita Jensen: 41694657

Lene Marie Hustveit: 47503310

Helene Moe: 92279237

Hms 2022 foto turid fitjar
Ta kontakt! Frå venstre: Arnfinn Særheim, Anita Jensen, Lene Marie Hustveit og Sunniva Veen