– For at landbruket skal nå sine klimamål fram mot 2030, er alle tiltak som reduserer utslipp viktige. Et grønt landbrukslån, med en svært god rente, er én måte vi kan bidra i den store og viktige omstillingen landbruket står overfor, sier salgsdirektør i Landkreditt Bank, Emil Inversini, i en pressemelding.

Mer enn solcellepaneler

Grønt landbrukslån gis til tiltak som bidrar til å redusere utslipp, gir en mer bærekraftig produksjon eller reduserer skaderisiko.

– Grønne tiltak er så mye mer enn solcellepaneler. Derfor velger vi et bredt nedslagsfelt for vårt grønne landbrukslån. Vi vurderer alle tiltak som bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon, i tillegg til skadeforebyggende tiltak som for eksempel grøfting eller oppgradert brannvarslingsanlegg, sier Emil Inversini.

Blant tiltakene det kan søkes lån til, er tak på gjødselkum, gjødsellager for tørrmøkk, nedfellingsutstyr på gjødselvogner eller slangespreder, N-sensor, ulike typer oppvarming og gårdsvindmøller.

Bra for miljøet, lønnsomt for bonden

Landkreditt samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) om å vurdere hvilke tiltak som skal kunne godkjennes for grønt landbrukslån. Målet er at tiltakene både skal være gunstige for miljøet og lønnsomme for bonden.

− NLR tilbyr klimarådgiving til bønder over hele landet, og kartlegger mulige klimatiltak på den enkelte gård. Tiltakene varierer fra mindre justeringer, til større, mer kostbare omlegginger, forklarer Svein Skøien, prosjektleder for Klimasmart landbruk i NLR.

– Det kan handle om en enkel endring i håndteringen av en dagligdags oppgave, eller å vurdere om materialer eller teknologi som brukes i en byggeprosess er hensiktsmessige. Det pågår en klimadugnad i landbruket, og for å lykkes med denne, er det viktig med tilgang til finansiering for å kunne iverksette gode, klimasmarte tiltak, som også kan være lønnsomme for bonden på sikt, sier Svein Skøien.

Les mer om grønt landbrukslån >