Foto: Stanislav Strbac

Som erstatning for fysisk markvandring i økologisk ribes (solbær, rips og stikkelsbær), ble det gjennomført en «digital markvandring» 15. september. Nær 30 deltakere var med på «markvandringen».

Vandret gjennom Østlandet

Vi startet med besøk hos Bærgården i Lier og Hafsrød gård i Halden, nær svenskegrensa. På Bærgården har det vært økologisk bærproduksjon i mer enn 20 år. Nytt på gården er at en ny generasjon har gått inn i drifta de siste par årene. På Hafsrød gård har de nettopp startet med prøvedyrking av solbær, og spørsmålene er mange når en starter opp.

Fra Halden gikk turen videre til Telemark der Sagaplant produserer stiklinger og planter for dyrkerne. Gjennom OptiRibes-prosjektet prøver de ut nye produksjonsmåter og plantekvaliteter for dyrking av ribesvekstene.

Etter kort pause dro vi videre til Sidsel Marie Gjerlaug i Degernes, som driver med frukt- og bærproduksjon for selvplukk. Mange detaljer blir vektlagt, blant annet benyttes nedbrytbar tråd til oppbinding av stikkelsbærplanter.

Sist i programmet dro vi til Nes på Hedmark, først til Helge Hvoslef som produserer økologisk solbær på 10 dekar. Hvoslef har enkeltstående, vanlige busker. Det gjødsles kun med grasavklipp som legges inntil buskene. Grasdekket som «brenner», beskytter også mot ugras.

Til slutt deltok Stine og Øistein fra Vestre Mølstad gård. Gården har lang historie med solbærproduksjon og står for en stor del av den samlede solbærproduksjonen i landet. For noen år siden startet de også opp med økologisk solbærdyrking. De plantet på nedbrytbar plast og med dryppvanning. Plasten er siden fjernet og grasavklipp legges inntil planteraden, etter modell fra solbærkollega Helge.

Det kom mange spørsmål og kommentarer underveis i møtet. En digital markvandring når dyrkere over hele landet, og kan være et godt supplement til fysiske samlinger.

Se opptak av den digitale markvandringen

(OBS! For første innlegget fra Bærgården, se presentasjonen over).