Noen får problemer med å sende inn RMP-søknaden på grunn av feilmeldinger. Feilmeldingene kan være helt uforståelige og uten at det tilsynelatende er noe feil på søknaden.

Det kan synes at problemet har sammenheng med egenerklæringen om klimarådgiving. Hvis en ikke har gjennomført klimarådgiving og krysser «nei» for dette under egenerklæringen kan disse feilmeldingene komme. Og da er det umulig å få sendt inn søknaden.

En måte å komme rundt problemet har vist seg å være å krysse av for «ikke relevant» i stedet for «nei» under egenerklæringen. Da kan en godt gjøre saksbehandler oppmerksom på det under fanen «melding til saksbehandler».

RMP trobbel

En siste utvei er å gå på hjemmesiden til landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Der ligger søknadsskjemaet som en pdf-fil nederst på høyre side. Skjemaet må da skrives ut og fylles ut manuelt sammen med kart med inntegnede tiltak. Fristen for innlevering er 15. oktober.