Ensileringsforsok 2020 2 Foto Ingrid Mogedal

Ny rådgjevar!

Atle Lende er NLR Rogaland sin nye rådgjevar på presisjonslandbruk og maskinteknikk.
NLR Rogaland
NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2681

Ferietid

Ferieliste sommaren 2021
NLR Rogaland
Slangespreiing

Skal husdyrgjødsla ut nå, eller vente?

Vi har nå fine forhold for slått, men ikke for utkjøring av husdyrgjødsel. NLR Rogaland anbefaler likevel å få ut husdyrgjødsla, til tross for at det varsles bedre forhold senere.
Mais sproyting

Maisvarmesum i Rogaland

Det er store forskjeller i varmesum på de ulike klimastasjonene i vårt område. Varmesum på mais beregnes på en annen måte enn på gras.
NLR Rogaland
1 2 3 4 5