• Avlingstallene stemmer ikke

Når vi lager gjødselplan forutsetter vi et visst avlingsnivå. Sjekk om dette stemmer med dine egne registreringer.

  • Manglende/feilkalibrert gjødselspreder.

Mange sjekker utmatingen ved å spre gjødsel på et stykke med kjent størrelse. Her er det mange feilkilder.

Ytterkanten på enga utgjør stort areal. Er arronderingen krevende, kan ei eng på 20 dekar fort ha en omrkets på 1,5 kilometer og mer. Dersom man kalibrerer gjødselsprederen ved å kjøre gjødsel her, uten kantsprederutstyr, kaster man mye gjødsel ut av enga. Da undergjødsler man i praksis, selv om rett mengde har komt ut av sprederen mens man kjørte over arealet. Den beste måten å kalibrere sprederen er å legge ut bakker på tradisjonelt vis, og kjøre over med sprederen.

  • Ujevn gjødsling

Dårlig arrondering vil medføre at mye areal blir dobbeltgjødslet om man ikke har en av de nyere og beste sprederene. Er det feil på gjødselsprederen, eller feil kjøring slik at gjødsla ikke blir jevnt spredd, vil man også en del steder få for mye gjødsel, og dermed dårlig utnyttelse. På mye av arealet vil man tilsvarende få for svak gjødsling.

  • Husdygjødsla er spredt under ugunstige forhold

Når vi beregner gjødselbehovet legger vi inn en del forutsetninger rund spredningen av husdyrgjødsla. Dette er bare antagelser gjort på forhånd, og vil variere mellom ulike år.

  • Feil i gjødselplanen

Gjødselplanen kan rett og slett være feil. Er du usikker på om her kan være gjort feil i gjødselplanen bør du ta kontakt med oss. Vi mener vi gjør en god jobb med planleggingen, men vi får overraskende lite tilbakemeldinger på gjødselplanene.