Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er ein medlemseigd organisasjon som driv rådgjeving, utvikling, forsøksarbeid, sørvistenester og informasjonsarbeid.

Me har 3200 medlemmer i vårt dekningsområde, som strekk seg over heile Rogaland fylke, samt kommunane Sveio og Etne på Haugalandet. Dei 25 tilsette er fordelt på fem avdelingskontor.

Vårt arbeid er uavhengig, og kunnskapsutviklinga tilpassa til lokale forhold innfor ei rekke fagområder, som plantekulturane grovfôr, korn, potet, grønsaker og bær, i tillegg til fôring av storfe, byggteknikk og HMS.

Les meir om dei under «Tenester».

Kontora våre

Du kan besøka oss her:

Kontakt oss

Her finner du oss