Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er ein medlemseigd organisasjon som driv rådgjeving, utvikling, forsøksarbeid, sørvistenester og informasjonsarbeid.

Me har 3200 medlemmer i vårt dekningsområde, som strekk seg over heile Rogaland fylke, samt kommunane Sveio og Etne på Haugalandet. Dei 30 tilsette er fordelt på fem avdelingskontor.

Vårt arbeid er uavhengig, og kunnskapsutviklinga tilpassa til lokale forhold innfor ei rekke fagområder.

Les meir: Våre tenester | NLR Rogaland

Fellesbilde 09 09 21 Foto Annlaug Fludal
Samla personale i Eigersund, 09.09.21. Foto: Annlaug Fludal

Her finner du oss