NLR-rådgivaren gir deg råda du treng for å produsere betre og meir lønsamt grovfôr. Vi er nær deg med kompetansen du treng for å utnytte potensialet i drifta. Som Noregs leiande rådgivingsmiljø på grovfôr hjelper vi deg med å betre produksjonen ut frå ressursane på garden.

Saman syter vi for større avlingar og rett fôrkvalitet til ein lågare kostnad. Vi hjelper deg med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir forslag til betre løysingar.

Bestill grovfôrrådgjeving

Ta kontakt med oss!

Ane Harestad 2019 08

Ane Harestad

Rådgivar
NLR Rogaland
Særheim
Annlaug Fludal

Annlaug Fludal

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Bard Oliver Gjellestad

Bård Oliver Gjellestad

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Sand / Ølen
Birgitt Harstad Foto Annlaug Fludal

Birgitt Harstad

Rådgivar
NLR Rogaland
Helleland
Bjoerg Karin Dysjaland

Bjørg Karin Dysjaland

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Ølen
Hakon Pedersen Foto Annlaug Fludal

Håkon Pedersen

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Harald Hetland Foto Annlaug Fludal

Harald Hetland

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Lars Ketil Flesland Foto Annlaug Fludal

Lars Kjetil Flesland

Rådgjevar
NLR Rogaland
Ølen
Odd Ingebret Paulsen 2019 10 08 Foto Ane Harestad 2

Odd Ingebret Paulsen

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Særheim
Ole Arnfinn Roysland 2017 Foto Ane Harestad 3 Kappa

Ole Arnfinn Røysland

Rådgiver - Grovfôr, Beite, Drenering
NLR Rogaland
Særheim
Randi hodnefjell

Randi Hodnefjell

Rådgjevar jordbruk
NLR Rogaland
Særheim