Bonden er den viktigaste ressursen på garden. Difor har 9.000 norske bønder teikna HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving. Med HMS-avtale får du besøk av HMS-rådgjevar på garden og blir oppfølgd av bedriftshelseteneste. Vi tilbyr tilpassa HMS-rådgjeving med hjelp til risikovurdering for din produksjon. Vi tilbyr rådgjeving med fokus på KSL, bruk av maskiner, utarbeiding av SHA-planar dersom du skal bygge, HMS-rådgjeving for deg som arbeidsgjevar, eller gjennomgang før tilsyn. Vi har også et breitt kurstilbod.

Gode rutinar, trygge bygningar, rett maskinbruk, og god helse for menneska på garden, gir reduserte kostnader, og bidrar til auka lønsemd i gardsdrifta.

Kontakt meg for meir informasjon om tilbodet

Våre rådgivarar

Anita Jensen kappa

Anita Jensen

HMS rådgiver
NLR Rogaland
Særheim
Arnfinn Saerheim 2020

Arnfinn Særheim

Team HMS. Fagleiar/rådgivar
NLR Rogaland
Særheim
Lene Marie

Lene Marie Hustveit

HMS rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Sunniva Veen 2017 Foto Ane Harestad 4 Kappa

Sunniva Veen

HMS-Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim