Med gjødslingsplan frå NLR får du gode råd på vegen. Vi ser heilskapen i skifta dine og gir råda du treng for auka avling, høgare kvalitet og betre lønsemd. Vi tek jordprøver, som gir innsikt og meirverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, vi har kunnskap om plantane og kjennskap til dine lokale forhold. Det gir agronomiske fortrinn til gjødslingsplanen din!

Bestill gjødslingsplan

Våre rådgivere

Ane Harestad 2019 08

Ane Harestad

Rådgivar
NLR Rogaland
Særheim
Annlaug Fludal

Annlaug Fludal

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Arne Vagle Foto Annlaug Fludal

Arne Vagle

Seniorrådgiver
NLR Rogaland
Særheim
Bjoerg Karin Dysjaland

Bjørg Karin Dysjaland

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Ølen
Hakon Pedersen Foto Annlaug Fludal

Håkon Pedersen

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Harald Hetland Foto Annlaug Fludal

Harald Hetland

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Helga Helleso Foto Annlaug Fludal

Helga Hellesø

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim
Kari Aarekol Foto Annlaug Fludal

Kari Aarekol

Seniorrådgivar
NLR Rogaland
Særheim
Lars Ketil Flesland Foto Annlaug Fludal

Lars Kjetil Flesland

Rådgjevar
NLR Rogaland
Ølen
Odd Ingebret Paulsen 2019 10 08 Foto Ane Harestad 2

Odd Ingebret Paulsen

Rådgivar grovfôr
NLR Rogaland
Særheim
Ole Arnfinn Roysland 2017 Foto Ane Harestad 3 Kappa

Ole Arnfinn Røysland

Rådgiver - Grovfôr, Beite, Drenering
NLR Rogaland
Særheim
Randi hodnefjell

Randi Hodnefjell

Rådgjevar jordbruk
NLR Rogaland
Særheim