Vi er i gang med etablering av Bondens nettverk i Rogaland og omegn. Strand kommune er første etablerte nettverket i Rogaland, flere kommuner følger etter. Målet er å etablere nettverket i alle kommuner.

Etter hvert vil mer info foreligge, i mellomtiden ta gjerne kontakt:

Anita Jensen HMS rådgiver, +4741694657anita.jensen@nlr.no

Helene Moe HMS rådgiver, +4792279237helene.moe@nlr.no

Sunniva Veen HMS rådgiver, +4747758409sunniva.veen@nlr.no

Lene Marie Hustveit HMS rådgiver, +4747503310lene.marie.hustveit@nlr.no

Arnfinn Særheim HMS rådgiver, +4797528555Arnfinn.Saerheim@nlr.no

Bondens nettverk NLR Rogaland

BONDENS NETTVERK er etablert i Strand kommune.

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå situasjoner eller enkelthendelser som gjør at det er vanskelig å håndtere alene. Det er ikke uvanlig at man mister evnen til å tenke klart

Når man er i en vanskelig situasjon, enten det er en akutt krise eller en belastende situasjon som har tært over tid. Det er nettopp det Bonden Nettverk kan hjelpe med; få oversikt og legge en plan for å normalisere situasjonen.

Ta kontakt enten du selv er i en vanskelig situasjon eller du er bekymret for noen andre.

Signe Olaug Lono Erevik, fagkonsulent Landbruk- 456 14 896

Anita Jensen, HMS rådgiver (Norsk landbruks rådgiving)- 416 94 657

Reinert Idsø, leder Strand bondelag- 911 53 071

Trond Leirflått, fagansvarlig landbruk- 975 13 014

Svein Haugan, virksomhetsleder Psykiatritjenesten- 908 31 064

Kåre Nordbø, leder Sau og geit- 906 38 558

(Det er ingen automatikk i at hele nettverket blir aktivert selv om en deltaker i nettverket blir kontaktet.)

Denne nettsiden blir oppdatert.