Vil du legga til ein annonse?

Registrer deg i skjemaet under. Oppgi namn, stad, telefonnummer og kva du ønsker å selja eller kjøpa.

Annonsa ligg ute i ca. 3 månader. Ver vennleg og gi beskjed om fôret blir seld, slik at vi kan fjerne annonsa frå nettsida.

Grovfôr for sal

Rundballar

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon

04.01.2023Oddbjørn ØverlandSandeid/Vindafjord9869015170 Rundballer

74 % ts. 0,71 fem/kg ts godt egna til ammeku, sau og hest

28.11.2022

Erga Fjos DA

Orre/Klepp

958 14 887

40 stk. NH3 behandla halmballer
10.10.2022Dag og Trygve RisaSola97090190450 stk. rundballer med fôranalyse. 1 slått timoteiblanding 10 lag plastikk 250 foreininger pr/balle heilt fri for høymol og anna ugras
25.08.2021Åsbjørn SøylandTjessheim/Sandnes905 90 155Rundballer til salgs 40 med surfôr og 50 med høyensilasje
14.09.2022Tom Torfinn ÅsemoenTonstad/Skreå4542749349 stk. 1 slått og 48 stk. 2 slått siloballer m/fôranalyse selges for 700 kr/balle + mva

Silofôr

DatoNamnStadTelefonInformasjon

19.12.2022

Magnus OverøyeFiggjo950 41 066300 m3

Kornavrens

Dato NamnStadTelefonInformasjon
Stangeland Mølle

Fås berre tilkjørt

51 60 76 90

Havreskall.
Kan fungere til å dryge grovfôret, men

anbefales helst til gjeldyr og ungdyr.

Høy og halm

Høy

DatoNamnStadTelefonInformasjon
22.11.2022Magnus OverøyeFiggjo950 41 066200 høyballar høyensilasje

Halm - ammoniakkbehandla

DatoNamnStadTelefonInformasjon
22.11.2022Erga Fjos DA, Bård ErgaOrre, Klepp958 14 88740 stk NH3-behandla halm i rundballar

Halm - ubehandla

DatoNamnStadTelefonInformasjon
19.05.2022Magne JåttenKlepp906 70 57040 stk. tørre halmballer til salgs 500 kr/pr. stk.

Ønsker å kjøpa grovfôr/høy/halm

Dato

Namn

Stad

Telefon

Informasjon